Wisa

Sa harap ng iyong webcam
Sa PC ko matyaga akong naga-abang
Tamis ng iyong ngiti sana muling masilayan
Higit sa lahat, iyong natatanging kagandahan

Sa umaga, sabik ang puso kong nag-aabang:

"Maga antipara kaya siya?
Ilulugay o itatali ang buhok kaya?
Ngingiti o sisimangot ng madalas ngayon?
Kahit alin, siguradong maganda pa rin sya pagdating ng hapon"

Sana umaga na ulit para makita na ulit kita
Weekend? Sana bumilis ang araw para Lunes na
Sana walang holiday bukas makalawa
Para si ma'am araw-araw kong nakikita

Isipan na sana sa karunungan nalinang
Bakit puso ko ang kinatok mo at nabuksan
Imbes na ako ay sa math natututo
Kung pano makukuha ang iyong "oo" ang sino-solve ko

Araw araw na dalangin ko sa Panginoon:
Na ang napupusuang prinsesa sa harap ng camera
Si ma'am na hinangaan at minamahal ko na
Isang umaga ay maging ganap na aking reyna

--

--

Motley Concoctions In a Blank Mind

Procreating art that have affirmative effects on the cosmos… (The Medium Branch). You can visit my blog at https://theblankscreenblog.wordpress.com/. See you!